ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168
                                               

Хонин тарна

Ихээхэн саглагар иштэй, 40-50 см өндөр, олон наст өвслөг ургамал. Жижгэвтэр нарийн шугаман навчнуудтай, үл мэдэг навчилсан залаа баг цэцэгтэй. Хонин тарна ганд тэсвэртэй, эрт ургадаг ургамлын нэг бөгөөд долоодугаар сард цэцэглэж наймдугаар сард ү ...

                                               

Цагаан лууль

60-80 см хүрэхүйц өндөр, ихээхэн салаалж мөчирлөсөн иштэй нэг наст ургамал. Ромбо хэлбэрт зууван юмуу юлдэн навчнууд нь буурал өнгөтэй байдаг. Долоо, наймдугаар сард цэцэглэнэ.

                                               

Байгалийн хялгана

Байгалийн хялгана -, Хэмжээний хувьд ихээхэн хэлбэлзэлтэй, нягтавтар дэгнүүл үүсгэдэг 15-100 см хүрэхүйц өндөр олон наст үет ургамал. 7-24 см урт сортой, түүний уг хэсэг нь мушгирсан бөгөөд нүцгэн атлаа мэдэгдэхүйц ширүүн сөргүү байдаг. Тавдугаар ...

                                               

Говийн хялгана

Говийн хялгана -, 10-25 см намхан, жижиг дэгнүүл бүхий үет ургамал. Түүний дэгнүүл хатуу бөгөөд ишний угийн навчны үхсэн угларгаас бүрдэнэ. Урт нарийн утас мэт навчнуудтай шивээний сор нь нэг тахирч тэр тахираа хүртэл нэгэн тийш бага зэрэг налсан ...

                                               

Шар хорс

Сарвуулаг цуулбарлагдсан үлэмж том навч бүхий, 80-100 см өндөр, эгц босоо иштэй олон наст ургамал. Зөв биш, конус хэлбэртэй шар өнгийн цэцэгтэй байна. Зургаагаас наймдугаар сард цэцэглэж, долоо наймдугаар сард үр нь боловсорно.

                                               

Бага хургалж

Бага хургалж -, Угаасаа эхлэн олон салаалж бараг газар мөлхөж ургасан иштэй нэг наст ургамал. Навчны илтсэн дээр нь цөөн тооны өрвийсөн үс байх ба тэр нь илтэс, угларгын зааган дээр нилээд өтгөрнө. Сийрэг саглагар залаа баг цэцэгтэй. Гантай үед н ...

                                               

Сибирийн хялгана

Сибирийн хялгана -, Харуул өвс заримдаа нэрлэдэг. 80-100 см өндөр, сийрэг дэгнүүлт олон наст үет ургамал. Уртаашаа мушгирсан нарийн навчтай, ялимгүй үсэрхэг 2 см хүрэхүйц урт богинохон сортой. Том нягт залаа баг цэцэгтэй. Тавдугаар сараас ургаж з ...

                                               

Тахир тавилгана

Хүрэвтэр шар, нарийхан найлзууруудтай, 1 метр гаруй өндөр олон наст сөөгөн ургамал. Уртавтар зууван хэлбэртэй, цайвар ногоон нилээд том, нимгэн навчнуудтай. Навч бүхий найлзуурынхаа үзүүрт бамбай хэлбэрийн цагаан баг цэцэгтэй байдаг.

                                               

Цагаан бургас

Цагаан саарал хальстай урт, шулуухан мөчиртэй 3-4 метр өндөр олон наст сөөг юм. Залуу нялх мөчир нь шарлангуй цайвар өнгөтэй. Бүтэн захтай, хоёр үзүүр рүүгээ шувтан болж ирсэн, нүцгэн, дээд тал нь бүдэг, дээд тал нь бүдэг, доод тал нь хөх ногоон ...

                                               

Регелийн будраа

Бударгана, хавтгайн өвс гэх мэтээр нэрлэнэ. Регелийн будраа олон саглагар мөчиртэй цайвар саарал өнгийн холтостой, 40-50 см өндөр, доод хэсгээр модожсон иш бүхий хагас сөөг ургамал болно. Навч, нэг наст мөчрүүд шүүслэг, хар ногоон өнгөтэй. Хадуур ...

                                               

Улаан ботууль

Улаан ботууль -, 30-60 см өндөр, сийрэг дэгнүүлт, доор навчит олон наст үет ургамал. 2.5 мм өргөн шугаман навчтай. Бутанд нь үндэс орчмын навч зонхилно. Ишний навч хавтгай. Сийрэг хөнгөн хөрсөнд үндэслэг иш үүсгэх нь бий. Хавар эрт цухуйж зургаад ...

                                               

Хиаглай тунх

Хиаглай тунх -, Салаалсан урт мөлхөө үндэслэг иштэй, олон наст үет ургамал. Үржлийн найлзуур 50-70 см, хөгжлийн найлзуур, навчны үндсэн масс 30-35 см-ийн өндөрт оршино. Бууралдуу ногоон өнгийн үл мэдэг үсэрхэг хавтгай навч, нэг дороос 1-2-оороо г ...

                                               

Судалгүй улалж

Судалгүй улалж -, Судалгүй улалж ерөнхий төлөв байдлаар ширэг улалжтай төсөөтэй боловч түүнээс уутханы хэлбэрээр ялгаатай. Уутхан нь дугуй биш, уртавтар өндөг хэлбэртэй, нилээд урт хошуутай байдаг. 5-25 см өндөр, урт найлзуурыг үүсгэдэг олон наст ...

                                               

Бажууна

Богино иш бүхий олон наст ургамал. Дугуй хэлбэрт 2-3 ширхэг навчтай, тэдгээр нь ахархан бариулаар иштэйгээ холбогдоно. Навчны илтэс бие биеийг ер халхлахгүйгээр газар дээр дэлгэгдсэн бөгөөд улаан ногоон өнгөтэй. Саглагар баг цэцэг болон бөөгнөрсө ...

                                               

Бяцхан сахалт улалж

Утас маягийн хуйлмал навчтай, 5-20 см өндөр олон наст ургамал. Түрүүхэйнүүд нь уутныхаа хамт доошоо хэлбийсэн байдаг. Хөгжлийн хувьд судалгүй ба хар цэцэгт улалжийн нэг адил боловч хавраас эхэлж аажим ургаж хөгжинө. Өөрөөр хэлбэл зургаадугаар сар ...

                                               

Морин зээргэнэ

Морин зээргэнэ -, 1.5 мерт хүртэл өндөр бүдүүн модлог иштэй, ишнээс салаалсан эгц босоо ногоон мөчиртэй, тэр нь гөлгөр бөгөөд ховилтой, үелсэн байна. Үений хоорондын зай 2см-т хүрнэ. Навч нь хувирч хальсархаг гурвалжин хэлбэртэй, угаараа нийлж хо ...

                                               

Ишгүй гичгэнэ

Урт найлзуурууд нь үндэслэж 5-7 см хүрэхүйц өндөр ургадаг олон наст намхан өвслөг ургамал. Үндэс орчмоос гарсан хайрслаг олон тооны гуравласан нягт, үрчгэр навчнууд нь ихээхэн унгарилтсан бөгөөд түүнээсээ хамаарч саарал ногоон өнгөтэй харагдана. ...

                                               

Сөөгөн боролзгоно

Сөөгөн боролзгоно -, 1-1.5 метр өндөр, эгц босоо буюу заримдаа дэлгэмэл хэлбэртэй байдаг олон наст сөөгөн ургамал. Үелсэн хальстай саарлавтар хүрэн мөчрүүд нь нялх байхдаа торгомсог үслэгтэй байна. 3-5 заримдаа 7 жижиг навч бүхий хос бус өдлөг на ...

                                               

Имт гичгэнэ

Уг орчимдоо модожсон, эгц дээшээ гарсан найлзуурууд бүхий олон наст өвслөг ургамал. Ишнээсээ гарсан хос бус өдлөг, навчны хэсгүүд нь имтэй байдаг. Имт гичгэнийн өндөр, навчны унгиральт ихээхэн өөрчлөмтгий тул дотор нь түүнийг хэд хэдэн бага зүйл ...

                                               

Соргүй согоовор

Соргүй согоовор -, Олон тооны зөөлөн мөлхөө найлзуурууд бүхий 30-70 см, таримал нөхцөлд 100 см хүртэл өндөр ургадаг олон наст үет ургамал. Нилээд өргөн, хавтгай навч нь нүцгэн юмуу үл мэдэг үсэрхэг байдаг. Навчны угларга нь битүү, цэцгийн доод ха ...

                                               

Талын дурваалиг

Талын дурваалиг -, Зарим үед дааган сүүл гэж нэрлэдэг. Нарийхан нягт бортгон баг цэцгээр төгсдөг үржлийн олон тооны шулуун иш бүхий сийрэг дэгнүүлийг үүсгэдэг, 80-100 см өндөр олон наст үет ургамал. Сааралдуу ногоон баг цэцэг нь олон тооны үр гар ...

                                               

Монгол улаан толгой (ургамал)

Монгол улаан толгой -, Улаан толгойн төрөлд нийтдээ 100 гаруй зүйл байдгаас Монголд 4 зүйл ургадаг. Үүний дотроос Монгол улаан толгой тэжээлийн талаар нилээд сайн судлагджээ. Монгол улаан толгой 50-60 см өндөр, сийрэг дэгнүүл үүсгэдэг олон наст ү ...

                                               

Зогдор улалж

Ташиж дээшээ гарсан богиносмол үндэслэг иш нь нягт өтгөн дэгнүүлийг үүсгэдэг, 30-40 см өндөр, олон наст ургамал. Дэгнүүлийн төв хэсгийн найлзуур үхэж сийрэгжиж байдгийн улмаас өвөрмөц хуурамч маягийн цагариг үүсгэдэг. Дэгнүүлийн уг нь энэ хэсэгтэ ...

                                               

Нэгдэл

Хөдөө аж ахуйн нэгдэл, товчоор Нэгдэл гэж Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын үед хөдөө орон нутагт оршиж байсан хөдөө аж ахуйн хоршооллуудын нийтлэг нэр юм.

                                               

Хоккайдо чоно

Хоккайдо чоно, Японоор Эзо чоно, нь хуучин Япон чоно гэж нэрлэгддэг байсан, Саарал чонын мөхсөн 2 дэд зүйлийн нэг юм. Нөгөө нь Хоншүү чоно. Зөвхөн Хоккайдод амьдардаг байсан тус чоно арлын бүх нутагт тархсан байсан бөгөөд Хоншүү чонотой харьцуула ...

                                               

Ахмад Шах Массуд

Ахмад Шах Массуд нь Афганы цэргийн хээрийн захирагч, 1992-1996 онд Афганистаны батлан хамгаалахын сайд байсан хүн. Тажик үндэстэн. Афганистаны дайны үед Исламын босогчдын дунд Пандшерын арслан гэдэг нэрээр алдаршсан ба Талибанчуудын эсрэг Умардын ...

                                               

Драгүн

Драгүн гэж европын зарим улсын армид байсан морьт цэргийн нэгэн төрөл юм. Драгүн цэрэг нь морьтой төдийгүй явган байлдах чадвартай тусгайлан сургагдсан морьт цэрэг.

                                               

Сонсоод ярилцах арга

2012 онд Монгол улсын Улаанбаатар хот дахь ОУУБИС-ийн Гадаад хэлний тэнхимийн багш Балдандоржийн Жигжидсүрэн" Сонсоод ярилцах арга” -ыг анх зохион сургалтандаа туршилт хийсэн. Хэлэхүйн үйл ажиллагааны сонсох, ярих, унших, бичих үйлүүдийн шүтэлцээ ...

                                               

Грац

Австри улсын зүүн урд хэсэгт Грац хот оршдог. Штири мужийн засаг захиргааны төв бөгөөд Австрийн олон хотоос хүн амын тоогоор хоёрт ордог. 267 мянган хүнтэй.

                                               

Пиза

Пиза нь төв Италийн Тосканад, Арно голын Лигурын тэнгист цутгах амын баруун эрэгт орших хот юм. Пиза мужийн төв болно. Тус хот нь унаж буй цамхгаараа алдартай бөгөөд 87.500 гаруй оршин суугчтай бяцхан хотод түүхийн дурсгалт 20 гаруй сүм дуган, хэ ...

                                               

Төмөр Загалмайн Хүлэг Баатрын Загалмай

Төмөр Загалмайн Хүлэг Баатрын Загалмай, эсвэл зүгээр л Хүлэг Баатрын Загалмай болон түүний хувилбарууд нь Дэлхийн II Дайны үеийн Нацист Германы цэргийн хамгийн өндөр шагнал байжээ.

                                               

Хиппократэс

Косын Хиппократэс анагаах ухааны эцэг гэгдэх, эртний грекийн уг эмчийг олон хүн анагаах ухааны түүхэн дэхь хамгийн алдартай хүмүүсийн нэгт тооцдог билээ. Косийн анагаах сургуулийн тэргүүлэгч. Түүний гэгдэх бичмэлүүд нь тухайн үеийн хийсвэр сэтгэл ...

                                               

Ижань хаан

Ашина Ижань бол Хожуу Түрэгийн хаант улсын 5 дахь хаан юм. 734-739 оны хооронд хаан байсан. Билгэ хааны Кутлук Сэбэг хатнаас төрсөн. Энэ хүний тухай мэдээлэл маш хомс зүйлс үлджээ. Түүнийг дүү Билгэ Кутлук залгамжлсан.

                                               

Күлүг Билгэ хаан

Күлүг Билгэ хаан бол Уйгурын хаант улсын 7-р хаан юм. Тэр бол Алп Күтлүк хааны хүү юм. 805 онд Тэнгри ябгу Күлүг Билгэ хаан цолтойгоор сэнтийд залрав.

                                               

Маркиан

Маркиан нь Византын эзэнт гүрний хаан байв. 450 онд өмнөх хаан Теодосий II нас барахад түүний эгч Пульхериатай 399 - 453 гэрлэн, хаан ширээг залгамжилсан байна. Хаан ширээнд суумагц Хүн нарын удирдагч Аттилад татвар төлөхийг болиулах зэргээр удир ...

                                               

Наурузбег

Наурузбег нь Жанибегийн хүү, Хөх Ордын хан байв. Тэрбээр өөрийн ах Кульпаг алж хаан ширээг авсан бөгөөд ах нарынхаа адил дөнгөж нэг жил болоод үхжээ. Түүний үхлийн шалтгаан тодорхойгүй. Наурузбег үхсэнээр тус ордод анархи байдал ноёрхож, янз бүри ...

                                               

Чонжу ван

Чонжу - Чусонь улсын 22-р эзэн ван. Тэрээр өвөг эцэг Ёнжу вангийн өвийг хаан залган авч, 24 жил хаанчлаад хөвүүн Сүньжу ванд залгуулжээ. Тэр олон зүйлийг шинэчилсэн.

                                               

Цэвээндоржнамжил

Цэвээндоржнамжил нь Галданцэрэнгийн хүү бөгөөд Зүүнгарын хаант улсыг удирдаж байсан. 14 насандаа эцгийн орыг залгамжилж, 4 жилийн дараа Лхамдаржаад хорлогдож үхсэн. түүний үеэс эхлэн тус улс дахь хаан ширээний төлөөх тэмцэл эхэлсэн.

                                               

Чонжун ван

Чонжун ван нь 1398-1400 он хүртэл Чусонь улсыг удирдаж байсан. Тэрээр төрийн эргэлт гаргаж төрсөн эцгээ хаан ширээнээс нь түлхэн унагаж өөрөө хаан ширээнд заларсан. Гэвч 1400 онд дүү И Пань Вон буюу ирээдүйн Тэжун ванд алуулжээ.

                                               

Пужан

Пужан хаан нь Кугүрёо улсын сүүлчийн эзэн хаан байсан агаад НТӨ668 онд Тан улс болон өвөг нэгт Шилла улсын хамтарсан довтолгооноор устсан бөгөөд хожим Бохай хэмээн нэрлэгдэн үүсэн бий болсон.

                                               

Хоньжун ван

Сүньжун ван нь 1094-1095 оны хооронд Курё улсыг захирч байсан 14 дахь ван юм. Курёсад өгүүлснээр тэрээр 9 настайдаа ван болсон. Гэвч 1 жилийн дараа түүний эсрэг И Жа И хэмээгч бослого гаргаж түүнийг суудлаас нь авч хаян оронд нь түүний авга ах Ва ...

                                               

Ёнжу ван

Ёнжу - Чусонь улсын 21-р эзэн ван. Тэрээр ах Кёнжун вангийн хаан өвийг залган авч, 52 жил хаанчлаад ач хөвүүн Чонжу ванд залгуулжээ. Тэр Күнзийн суртлыг дээдэлж байв. Түүний эх нь харц гаралтай Чүэ Сүгбин байсан бөгөөд эцэг Сүгжун вангийн бага ха ...

                                               

Английн I Вильгельм

Английн I Вильгельм буюу Байлдан дагуулагч Вильгельм нэрээрээ алдаршсан тэрээр 1035 - 1087 онуудад Нормандийн херцог, 1066 оноос Английн хаан ширээнд суужээ.

                                               

Талику

Талику нь 1308-1309 оны хооронд Цагадайн улсыг захирч байсан. Тэрээр 1308 онд Кунжик ханыг нас барсаны дараа хаан ширээг булаан авсан. Гэтэл 1309 онд Дува ханы хүү Кебек түүний эсрэг бослого өдөөжээ. Улмаар Кебек Таликуг ялснаар Цагадайн улсын ха ...

                                               

Кёнжун ван

Кёнжун - Чусонь улсын 20-р эзэн ван. Тэрээр эцэг Сүгжун вангийн хаан өвийг залган авч, 4 жил хаанчлаад дүү Ёнжу ванд залгуулжээ. Түүний үед ордны тэмцэлтэй байв.

                                               

Таньжун ван

Таньжун - Чусонь улсын 6-р эзэн ван. Эцэг Мүньжун вангийн өвийг залган 3 жил хаанчлаад хүчгүйн гайгаар Сэжу ванд хаан суудлаа алдсан. 1698 онд Таньжун нэрийг нэхэн хүртсэн.

                                               

Мёнжун ван

Мёнжун - Чусонь улсын 13-р эзэн ван. Эх өөр ах Иньжун ванг залган 22 жил хаанчлаад угсаа залгах хан хүүгүй болсон байсан тул Соньжу ванд хаан өвөө үлдээн одсон. 12 насандаа улсын ван болсон түүний хаанчлалын ихэнх жилд түүний нэрээр Мүньжон хатан ...

                                               

Тэжу (Курё)

Тэжу буюу Ван Гон нь 918-943 онд Курё улсын ван байсан анхны хүн юм. Тэрээр 918 онд өөрийн ван Гүн Ег хороож оронд нь ван болж Курё улсыг байгуулаад, 936 онд Солонгосын хойгийн 3 улсыг нэгтгэж чадсан.

                                               

Дарамшир хатан

Дарамшир - хонгирад аймгийн монгол хүн бөгөөд 1332 онд 7 настай Ринчинбал хаантай урагласан боловч 40 хоноод бэлэвсэрсэн. Түүнээс хойш 32 жил амьдраад Дайду нийслэлийг алддаг 1368 онд өвөг дээдсийн сүмд таалал төгсчээ.

                                               

Кульпа

Кульпа өөрийн ах Бердибегийг авч хаян гарч ирсэн бөгөөд 1359-1360 онд Алтан Ордын хан байсан. Нэг л жил хаанчилсны эцэст Кульпа 1360 онд өөрийн дүүд алуулжээ.